Dik Koordinat Sistemi

  • Text
  • Video
  • Online Test 1
  • Online Test 2

Düzlemde Dik Koordinat Sistemi


Şekilde olduğu gibi; düzlemde yatay ve dikey iki doğrunun oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi veya düzlemi denir.

Yatay olan eksene x(apsis) ve dikey olan eksene y (ordinat) ekseni denir.

Koordinat eksenlerinin kesişim noktası olan O noktasına başlangıç noktası veya orijin denir.

Orijinin sağ tarafı x ekseninin pozitif kısmı, sol tarafı ise negatif kısmıdır.

Orijinin üst tarafı y ekseninin pozitif kısmı, alt tarafı ise negatif kısmıdır.

Koordinat Düzleminde Noktanın Yeri

Koordinat düzleminde bir nokta, sayı ikilisi olarak ifade edilir.

Bir noktanın dik koordinat düzlemindeki yeri noktanın apsis ve ordinatından eksenlere dikmeler çizlerek belirlenir.

x ekseni üzerinde bulunan tüm noktaların ordinatı 0 ve y ekseni üzerinde bulunan tüm noktaların apsisi 0 dır.

Analitik Düzlemde Bölgeler

Koordinat eksenleri düzlemi 4 bölgeye ayırır.


  I. bölgedeki bir noktanın apsisi ve ordinatı pozitiftir.

   Yani, x > 0 , y > 0 dır.

 II. bölgedeki bir noktanın apsisi negatif, ordinatı pozitiftir.

   Yani, x < 0 , y > 0 dır.

III. bölgedeki bir noktanın apsisi ve ordinatı negatiftir.

   Yani, x < 0 , y < 0 dır.

IV. bölgedeki bir noktanın apsisi pozitif, ordinatı negatiftir.

   Yani, x > 0 , y < 0 dır.

Videolu Konu Anlatım PDF Linki İçin Tıklayınız.

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!