Açı Kavramı ve Birim Çember

  • Text
  • Video
  • Online Test 1
  • Online Test 2

Açı

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir.

Bu ışınlara açının kenarları, başlangıç noktasına da açının köşesi denir.

[OA ve [OB ışınları açıya ait kenarlardır.

O noktası açının köşesidir.

AOB açısı, [OA ∪ [OB = AOB with hat on top biçiminde gösterilir.

Yönlü Açı

Bir açının kenarlarından birini, başlangıç kenarı; diğerini bitim kenarı olarak alırsak oluşan açıya yönlü açı denir.

Yönlü açılar adlandırılırken önce başlangıç, sonra bitim kenarı yazılır.

Açının köşesi etrafında, başlangıç kenarından bitim kenarına iki farklı şekilde gidilebilir.

Bunlardan birisi saat yönünün tersi, diğeri ise saat yönündedir.

Saat yönünün tersi olan yöne pozitif yön, saat yönüne negatif yön denir.

Örnek

BOA with hat on top nın yönü pozitiftir.

AOB with hat on top nin yönü negatifitir.

Birim Çember

Analitik düzlemde merkezi O(0, 0) ve yarıçapı 1 br olan çembere birim çember denir.

P(a, b) birim çember üzerinde bir nokta olmak üzere, a2 + b2 = 1 olur.

Videolu Konu Anlatım PDF Link İçin Tıklayınız. 

Konumuz hakkında Quiz :

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!