Gerçek Sayı Dizileri Tanım

  • Text
  • Video
  • Online Test 1
  • Online Test 2
  • Online Test 3

Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi, Z+ = {1, 2, 3, ..., N, ...}  olan her fonksiyona dizi denir.

Fonksiyonun değer kümesi R reel (gerçek) sayılar kümesi ise diziye gerçek sayılar dizisi denir.

f : Z+ → R fonksiyonunun değer kümesinin elemanları,

f : 1 → a1

f : 2 → a2

f : 3 → a3

...

f : n → an

...

şeklinde yazılabilir.

a1, dizinin 1. terimi (ilk terim);

a2, dizinin 2. terimi;

a3, dizinin 3. terimi;

...

an, dizinin n. terimi (genel terimi) dir.

Genel terimi an olan bir dizi kısaca (an) ya da  (an) = (a1, a2, a3, ..., an, ...) şeklinde gösterilir.

Örnek

(n2) = (1, 4, 9, 16, 25, ..., n2, ...)

(3n) = (3, 6, 9, 12, 15, ..., 3n, ...)

Gerçek sayı dizisi an : Z+ → R biçiminde bir fonksiyon olduğundan, a1, a2, a3, ..., an, .. ifadelerinin herhangi

birinin reel (gerçek) sayı olmaması durumunda bu bir gerçek sayı dizisi olamaz.

Bir dizi genel terimi ile belirlidir. Yani, genel terimi verilmeyen bir dizinin verilen terimlerinden yola çıkılarak

diğer terimleri bulunamaz.

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!