Sonlu, Sonsuz, Eşit ve Sabit Diziler

  • Text
  • Video
  • Online Test 1

Sonlu Dizi - Sonsuz Dizi

k pozitif tam sayı olmak üzere, bir dizinin ilk k teriminden oluşan diziye sonlu dizi denir.

Dizinin tanım kümesi, Z+ olursa sonsuz dizi olur.

Eşit Diziler

∀ n ∈ Z+ için,

an = bn oluyorsa, (an) ve (bn) dizilerine eşit diziler denir ve (an) = (bn) şeklinde gösterilir.

Sabit Dizi

Bir dizinin tüm terimleri birbirine eşit ise bu diziye sabit dizi denir.

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...

Konumuz hakkında Quiz :

Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!