Noktanın Noktaya ve Eksenlere Göre Simetriği

  • Text
  • Video
  • Online Test 1

 Noktanın Noktaya Göre Simetriği

Şekilde; A nın P ye göre simetriği A' noktasıdır.

Bu üç noktadan herhangi iki tanesinin koordinatları verildiğinde üçüncüsü bulunabilir.

Burada P noktası [AA'] doğru parçasının orta noktası olduğundan analitik geometriden

bildiğimiz orta nokta bulma işlemini kullanırız.

P = fraction numerator straight A space plus space straight A apostrophe over denominator 2 end fraction olur.

Aklınızda Bulunsun!

Orta nokta bulma işlemi aşağıdaki gibidir.

Noktanın Eksenlere ve Orijine Göre Simetriği

Analitik düzlemde verilen bir noktanın;

x eksenine göre simetriği alınırken ordinatının işareti,

y eksenine göre simetriği alınırken apsisinin işareti,

orijine göre simetriği alınırken ikisinin de işareti değişir.

A(a, b) noktasının x eksenine göre simetriği B(a, –b),

A(a, b) noktasının y eksenine göre simetriği D(–a, b),

A(a, b) noktasınınorijine göre simetriği C(–a, –b) olur.

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...

Konumuz hakkında Quiz :

Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!