Öteleme Dönüşümü

  • Text
  • Video
  • Online Test 1

           Analitik Düzlemde Öteleme

 Analitik düzlemde verilen bir noktaanın belli bir doğrultuda ve belli bir yönde yer değiştirmesine öteleme denir.

 Koordinat sisiteminde x ekseni boyunca ötelenen nokta x ekesenine paralel hareket eder.

 Bu noktanın apsisi değişirken ordinatı değişmez. Koordinat düzleminde y ekseni boyunca ötelelen nokta ise y eksenine

 paralel olarak hareket eder. Bu durumda noktanın ordinatı değişir fakat apsisi değişmez.

 Örnek

 

 Şekildeki A(3, 4) noktası;

 10 birim sağa ötelendiğinde E(13, 4) noktası,

 5 birim sola ötelendiğinde C(–2, 4) noktası,

 3 birim yukarı ötelendiğinde B(3, 7) noktası,

 6 birim aşağı ötelendiğinde D(3, –2) noktası elde edilir.

 Buna göre,

 Analitik düzlemde koordinatları (x, y) olan bir nokta

 p birim sağa ötelenirse (x + p, y),

 p birim sola ötelenirse (x – p, y),

 p birim yukarı ötelenirse (x, y + p),

 p birim aşağı ötelenirse (x, y – p) noktası elde edilir.

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...

Konumuz hakkında Quiz :

Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!