Noktanın Doğruya Göre Simetriği

  • Text
  • Video
  • Online Test 1
  • Online Test 2

Noktanın y = x ve y = –x Doğrularına Göre Simetriği

Bir noktanın y = x doğrusuna göre simetriği alınırken koordinatları yer değiştirir.

y = –x doğrusuna göre simetriği alınırken koordinatları hem yer değiştirir hem deişaret değiştirir.

A(a, b) nin y = x doğrusuna göre imetriği A'(b, a) olur.

A(–a, –b) nin y = x doğrusuna göre simetriği A''(–b, –a) olur.

Noktanın x = a ve y = b Doğrularına Göre Simetriği

P(x, y) noktasının x = a doğrusuna göre simetriği P'(2a –x, y) dir.

P(x, y) noktasının y = b doğrusuna göre simetriği P''(x, 2b –y) dir.

Noktanın ax + by + c = 0 Doğrusuna Göre Simetriği

A(x1, y1) noktasının d : ax + by + c = 0 doğrusuna göre simetriği, B(x2, y2) ise [AB] ⊥ d ve |AP| = |BP| olur.

AB ⊥ d olduğundan AB ile d doğrusunun eğimleri çarpımı –1 dir.

B noktasının koordinatlarını bulmak için önce AB doğrusunun denklemi yazılır.

AB doğrusu ile d doğrusunun kesişim noktası olan P noktasının koordinatları ortak çözüm yapılarak bulunur.

Ardından A noktasının P noktasına göre simetriği alınır.

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...

Konumuz hakkında Quiz :

Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!